Velkommen

Sorg er den sunde og naturlige måde at reagere på, når vi udsættes for tab og mister nogen eller noget der er betydningsfuldt i vores liv.


Et tab kan have baggrund i mange forskellige omstændigheder; 

  • dødsfald
  • selvmord
  • skilsmisse
  • alvorlig sygdom
  • pårørende til alvorligt syg
  • pårørende til psykisk syg
  • handicap
  • tabt arbejdsevne
  • komplicerede livsforandringer 
  • stress og depression.

For nogen kan tabet og omstændighederne omkring tabet resultere i at man mister balancen i sit liv og symptomer som uro, angst, usikkerhed, meningsløshed, stress og fysisk ubehag, kan medføre en forringet livskvalitet.

At komme gennem sorgen kan i nogle tilfælde være en vanskelig og ensom proces. Det kan derfor være hjælpsomt at få hjælp og støtte gennem individuel sorg- og kriseterapi.

Ved hjælp af sorg- og kriseterapi er målet at finde retning og mening i tilværelsen igen.

I omsorgsfulde og trygge rammer får du hjælp til at leve med tabet, så du igen kan være til stede og fungere i dit liv.

“Risikoen ved kærlighed er tab, og prisen for tab er sorg, men sorgens smerte er kun en skygge sammenlignet med smerten ved aldrig at risikere kærlighed”
Hilary Stanton Zunin

Lukket for kommentarer.