Hvorfor

Hvorfor sorg-og kriseterapi?

Hvorfor kommer nogle mennesker styrkede gennem sorg og hvorfor bliver andre forkrampede, deprimerede, angste eller udvikler psykosomatiske symptomer? Hvorfor bliver den som rammes af tab, aldrig den samme som før?


Sorg og krise er reaktioner på tab og traumer. Når vi bliver traumatisk ramt, bliver vores tillid til livet udfordret og der kan åbnes op for angst og usikkerhed. Vi kan blive fyldt af mange svære og ambivalente følelser. Vi kan opleve et indre kaos. Mange beskriver det at miste, som at miste en del af sig selv. Følelsen af at være alene og at miste sit fodfæste kan være overvældende.

I det normale sorgforløb veksler følelserne meget. Følelserne bidrager på længere sigt til at læge såret, men det indebærer at man forstår hvorfor man føler som man gør. Sorgen arbejder så og sige med os, men det er en hård og udmattende proces, som man er alene om. Vi kan ikke sørge for hinanden, men vi kan være med hinanden i sorgen, så den sørgende i sin alenehed ikke føler sig fuldstændig forladt. Det i vores relationer til andre, vi finder styrken til sorgarbejdet.

Frygten for de forandringer som tabet eller traumet medfører, sammenholdt med de mange modstridende og svære følelser, kan være medvirkende til, at vi får problemer i sorgarbejdet. Der kan være risiko for at udvikle forskellige former for kompliceret sorg. Det er her professionel hjælp kan være nødvendig.

”Når du er sørgmodig kig da ind i dit hjerte og du skal se at du i virkeligheden græder for dét, som har været din glæde”.
Kahlil Gibran

Lukket for kommentarer.