Mindfulness

Bruger du meget af din energi, tanker og bekymringer på fremtiden, om hvordan du skal håndtere de opgaver og udfordringer der ligger foran dig? Bruger du tilsvarende lige så mange tanker og energi på fortiden, med spekulationer og bekymreringer over ting i dit liv der for længst er overstået? Så kan mindfulness være gavnligt for dig. Når dine tanker kører på højtryk kan det resultere i manglende ro, nærvær og koncentration og på længere sigt stress. Mindfulness kan hjælpe dig til at få en hverdag med mere ro og større overblik, mindre stress, mere robusthed og øget livsglæde, både i dit arbejds- og privatliv.

Indhold af et mindfulness kursus:

Mindfulness kurset består af 8 sessioner, der hver varer cirka 2 timer. I løbet af en session vil du komme til praktisere forskellige mindfulness teknikker som du gradvist under kursusforløbet introduceres til. Udover mindfulness øvelserne vil du blive præsenteret for forskellige temaer forbundet med mindfulness, som eksempelvis stresshåndtering, hvordan man lærer at slippe forstyrrende tanker og følelser samt motivation og viljestyrke.

Øvelserne på mindfulness kurset:

I løbet af kurset vil du få en grundig introduktion til forskellige mindfulness øvelser, som inkluderer kortere tilstedeværelsesøvelser, åndedrætsøvelser, meditationsøvelser, mindful yoga, kropsscanning og afspænding. Alle kan deltage i de forskellige øvelser. Det kræver ingen forudsætninger for at deltage i et mindfulness kursus ud over et åbent, positivt og nysgerrigt sind.

Daglig praksis af mindfulness:

For at opnå en effekt af mindfulness kurset er det nødvendigt med stabilt fremmøde samt daglige træninger mellem gruppesessionerne. Man skal kunne afsætte cirka 15 – 30 minutter om dagen til forskellige mindfulness øvelser.

Hvad er effekterne af mindfulness:

De gavnlige effekter af mindfulness på krop og sind er både talrige og veldokumenterede, og er effektiv mod blandt andet depression, angst, stress, kroniske smerter samt eksistentielle problemstillinger. Mindfulness anvendes også inden for erhvervslivet, Forsvaret og idrætsverden som metode til personlig udvikling og en måde at træne sin koncentration, sit nærvær og opmærksomhed på. Generelt hjælper mindfulness den enkelte til at reagere mere hensigtsmæssigt, når forstyrrende tanker og følelser fylder i situationer der opleves krævende og udfordrende. Samtidig øger det evnen til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger i hverdagen.

”Lige meget hvor du går hen, er du der”. 
Jon Kabat-Zinn

Lukket for kommentarer.